Rodičovské združenie

Dňa 6. 05. 2019 sa bude konať konzultačné rodičovské združenie od 14,00 do 17, 00 hod. v jednotlivých triedach v budove školy.