Rodičovské združenie

Celoškolské rodičovské združenie sa uskutoční prezenčnou formou 14. 9. 2021 (utorok) o 16:00 hod na školskom dvore.