Školská olympiáda

28.06.2022 sme  prežívali   nádherný olympijský deň  – deň ŠKOLSKEJ  ŠPORTOVEJ  OLYMPIÁDY. Jednotlivé triedy napochodovali na určenú plochu  na ihrisku a za pomoci rozhodcov, triednych učiteľov, otvorili olympiádu. Podľa harmonogramu  sa súťažilo  v štyroch  druhoch športov a v dvoch kategóriách: mladší žiaci a žiačky, 1. a 2. ročník, a starší žiaci a žiačky, 3. a 4. ročník. Od behov na 60 m, 300 m, skokov z miesta  do diaľky až po hod kriketovou loptičkou.  Stihli sme sa  pritom nielen zapotiť, ale aj porozprávať a zahrať sa. Znova najlepší z nás získali za jednotlivé športy diplomy a   medaily. Najlepším športovcom školy bola A.Filová. Zo štyroch disciplín bola 4 krát prvá.