Slávnostné ukončenie šk. roka 2022/2023

Dňa 30. júna sme sa do školských lavíc v tomto školskom roku vrátili poslednýkrát. Pani riaditeľka zhodnotila a pripomenula všetky akcie, do ktorých sme za počas roka zapojili a našim štvrtákom sme spoločne popriali veľa šťastia a chuti do štúdia na nových školách. Ostatní sa stretneme v septembri, v novom školskom roku, dobre oddýchnutí a pripravení plniť si všetky školské povinnosti.