Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021 sa uskutoční v stredu 30. júna 2021 o 9.00 na školskom dvore. Po ukončení sa sa presunú žiaci do tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenia. Školská jedáleň bude vydávať obed v čase od 10.00 do 11.30. Školský klub bude v prevádzke do 15.30.