Športujeme v ŠKD

Štvrtáci pripravili pre svojich kamarátov športové popoludnie.