Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami v šk. roku 2021/2022 vyhlásila XXXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.

So svojimi prácami  sa zapojili v kategórii  II.  za našu školu žiaci: M.Augustín,N.Tarkošová,,A.Dobrodenková,H.Michalková,M.Žažová, M.Kosa, L.Bučková, T.Horňák a S.Sučičová.

Prajeme  veľa úspechov.