Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia budúcich prvákov! ZŠ Krakovany vás pozýva na zápis prvákov na školský rok 2022/2023. Zápis sa uskutoční  13. 4. 2022 od 14:30 do 17:30 h v budove školy.

Informácia pre rodičov

Zapisujú sa deti narodené do 31. 8. 2016.

Na zápis je potrebné prísť s budúcim prvákom, priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, vyplnenú a podpísané tlačivá (zverejnená je na stránke školy) a potvrdenie o plnení predprimárneho vzdelávania (vydáva príslušná MŠ).