Zber

Do konca školského roku 2020/2021 v našej škole prebieha zber:

batérií , použitých zubných kefiek, elektroodpadu, papiera,

plastových uzáverov- vhadzujte do medveďa pred školu