Rozvojové projekty na našej škole

V decembri 2020 sa naša škola zapojila do rozvojového projektu vyhláseného Ministerstvom školstva „Čítame radi“ a uspeli sme.
Získali sme 600 € na nákup kníh do školskej a učiteľskej knižnice, knihy sú už nakúpené a školskú knižnicu už čoskoro otvoríme, na deti tam čaká množstvo nových titulov.

Čítaj ďalej

Čerstvé hlavičky

Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu.

Hlasujte a rozhodnite, ktoré základné školy získajú pravidelnú zásobu ovocia a zeleniny na nasledujúci školský rok. Hlasovanie začína už 13. 5. 2021. Hlasovať môžete na www.cerstvehlavicky.sk

Čítaj ďalej

Zber

Do konca školského roku 2020/2021 v našej škole prebieha zber:

batérií , použitých zubných kefiek, elektroodpadu, papiera,

plastových uzáverov- vhadzujte do medveďa pred školu


Čítaj ďalej

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Podľa manuálu Návrat do škôl platného od 10. 5. 2021 žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

LEN pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti._

Čítaj ďalej

Oznamy

Výtvarný a hudobný odbor ZUŠ znovu otvára výuku

Vedenie ZUŠ vo Vrbovom oznamuje, že od pondelka 10.5.2021 bude znova otvorený hudobný a výtvarný odbor ZUŠ.

Čítaj ďalej

Nové pravidlá pre ZŠ platné od 3.5.2021

Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve.Testy na Covid-19,ktorými sa rodičia preukazovali, uč nie sú od 29.4.2021 potrebné.Vláda schválila od 3.5.2021 nové pravidlá, podľa ktorých režim preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí od 3.5.2021. Dokumenty sa nachádzajú v prílohe.V platnosti však zostáva povinnosť žiaka preukazovať sa Čestným prehlásením zákonného zástupcu /vždy na začiatku týždňa/. Prevádzka ŠKD bude do 16,30.

Čítaj ďalej

Organizácia vyučovania od 7.4.2021

Obec Krakovany ako zriaďovateľ otvára od stredy 7.4. prezenčné vyučovanie v  základnej školy.

Žiaci sa budú učiť podľa riadneho rozvrhu hodín zo začiatku školského roka.

Na návrat dieťaťa do školy je potrebná Príloha č. 11a „Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie“ / je v prílohe/ a certifikát s negatívnym výsledkom testu na koronavírus jedného zákonného zástupcu / aj kópia/, ktorý nebude starší viac než sedem dní, prípadne potvrdenie o výnimke /doklad o výnimke môže byť doklad od lekára o vašom zdravotnom stave, doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako 3 mesiace/. V prípade, že žiak pri nástupe požadované tlačivo nepredloží, nebude sa môcť zúčastniť na vyučovaní.

Odporúčame dať dieťa do ŠKD len v n...

Čítaj ďalej

Veľkonočné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1.apríla 2021 a končia sa v utorok 6.apríla 2021.

Čítaj ďalej

Prajeme Vám veľkonočné sviatky plné zdravia.

Dúfame, že sa po Veľkej noci už vrátime do školy, preto je potrebné, aby sme počas sviatkov všetci dodržiavali opatrenia, a tým pomohli k prechodu z dištančného na prezenčné vzdelávanie.

Čítaj ďalej

Zápis do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Krakovany sa uskutoční 7. 4. 2021 v čase od 14:30 – 17:30 h  v priestoroch základnej školy za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Zápis bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí. Rodičia, ktorí nedoručia vypísanú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi do 7.4. 2021, ju môžu priniesť až 7.4. 2021.

Čítaj ďalej