Rada školy

predseda :               Mgr. Juraj Filo                              poslanec OU

Marek Fořt                                 poslanec OU

Tibor Šurín                                  poslanec OU

Mgr.Adriana Pániková             zástupca pedag. zamestnancov

Emília Balciráková                    zástupca prevádzkových zamestnancov

Mgr. Soňa Filová                        rodič

Martina Bučková                      rodič