Trieda 1.A

Triedna učiteľka   Mgr. Ľubica Jurdová

Počet žiakov 17,  11 dievčat, 6 chlapcov