Trieda 1.A

Triedna učiteľka   Mgr. Ľubica Jurdová

Počet žiakov 13,  6 dievčat, 7 chlapcov.

  1.