Trieda 2A

Triedna učiteľka Ľudmila Radoská

Počet žiakov 12, 9 dievčat,  3 chlapci