Trieda 3A

Triedna učiteľka Mgr. Adriana Pániková

Počet žiakov 12, 5 dievčat, 7 chlapcov.