Trieda 4.A

Triedna učiteľka Mgr. Eva Seitlerová

Počet žiakov 15, 6 dievčat a 9 chlapcov