Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca :  Mgr.Zuzana Delea

 

Konzultačné hodiny :  streda  15,00 – 16,00 hod.